Pielęgnacja zieleni wysokiej

Moja działalność obejmuje również kompleksową pielęgnację zieleni wysokiej, w tym:

  • cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
  • karczowanie krzewów
  • usuwanie obumarłych i chorych gałęzi oraz złamanych konarów
  • formowanie koron drzew i rozluźnianie koron drzew
  • obniżanie wysokości drzew

Coraz częściej możemy spotkać w swoim otoczeniu wiele pojedynczych drzew, których rozrost zagraża bezpieczeństwu np. na drogach lub może wyrządzić szkody materialne np. na cmentarzach czy osiedlach mieszkaniowych.

Wykorzystując system linowy w bezpieczny i kontrolowany sposób, można wykonać prace z zakresu przycinania i wycinania drzew.

Metoda alpinistyczna sprawdza się szczególnie w sytuacjach, gdzie tradycyjnie stosowane metody się nie sprawdzają (np. bliskie sąsiedztwo budynków).

Wykonując swoją pracę, pamiętam o estetyce i zachowaniu naturalnego wyglądu drzew i krzewów.

Usługi alpinistyczne i prace wysokościowe Warszawa