Odśnieżanie i sprzątanie dachów

Zgodnie z prawem budowlanym, obowiązek odśnieżania dachu i usuwania sopli spoczywa na właścicielu lub zarządcy domu, obiektu komercyjnego bądź przemysłowego.

Częste zmiany temperatury, powodują naprzemienne zamarzanie i rozmarzanie śniegu i lodu. Tworząca się wówczas pokrywa, zagraża bezpieczeństwu ludzi, a także konstrukcji nośnej dachu.

Samodzielne wykonywanie tego typu czynności nie jest wskazane, głównie ze względów bezpieczeństwa osoby wykonującej. Odśnieżanie dachów wymaga wykonywania prac na wysokościach, a te z kolei wymagają odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i zezwoleń.

W zakres usługi odśnieżania dachów wchodzą zarówno dachy strome, płaskie, skośne i przeszklone.

Usługi alpinistyczne i prace wysokościowe Warszawa