Administracja lub zarządcy nieruchomości często zastanawiają się, jak skutecznie usunąć ptasie odchody z elewacji wysokiego budynku? Tego typu działania można zlecić specjalistom, prowadzącym prace wysokościowe.

Pozostawione przez ptaki zanieczyszczenia w postaci odchodów, negatywnie wpływają na wygląd fasady, szczególnie zabytkowych kamienic, stanowiących zabudowę reprezentacyjną, będącą wizytówką danego miasta. Dlatego też zarządcy wysokich budynków i ich lokatorzy, często poszukują metod na radykalne pozbycie się ptasich odchodów z elewacji.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być usługi alpinistyczne.

W ramach tych działań można usunąć odpady organiczne, a także nieczystości pozostawione przez ptaki. Powierzenie tego zadania specjalistom z naszej firmy pozwala na szybkie i efektywne pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń z elewacji budynku.

Zatrudnieni u nas fachowcy, prowadzący prace na wysokościach Warszawa, są w stanie dotrzeć nawet w bardzo trudno dostępne miejsca. Prace porządkowe prowadzone są nie tylko na fasadzie zabytkowych kamienic, ale także w obrębie elementów i zdobień, znajdujących się na budynkach.

Jak usunąć ptasie odchody z elewacji wysokiego budynku? – fachowe wsparcie alpinistów przemysłowych

Usługi alpinistyczne, mające na celu usunięcie ptasich odchodów z elewacji budynku, prowadzone są z zachowaniem należytych środków ostrożności. Chodzi tu między innymi o indywidualne środki zabezpieczające dłonie oraz drogi oddechowe fachowców przed chorobotwórczymi i szkodliwymi dla zdrowia zarazkami, znajdującymi się w ptasich odchodach.

Regularne usuwanie ptasich odchodów z elewacji wysokich budynków ma na celu nie tylko dbanie o estetyczny wygląd tych nieruchomości, ale przede wszystkim pozbycie się zanieczyszczeń, stwarzających ryzyko zachorowania mieszkańców na różnego rodzaju schorzenia odzwierzęce- między innymi gruźlicę czy grypę ptasią, ornitozę, a także przewlekłe dolegliwości układu pokarmowego.

Systematyczne pozbywanie się ptasich odchodów z elewacji zapobiega również odbarwieniom materiałów budowlanych.

Prowadzone przez naszą firmę prace na wysokościach Warszawa polegają na szybkim usunięciu zaschniętych nieczystości z elewacji, w taki sposób, aby nie została ona w żaden sposób naruszona, co mogłoby spowodować zmianę jej dotychczasowego wyglądu.

Dotarcie do zabrudzeń w trudnodostępnych miejscach na elewacji budynku – prace wysokościowe

Profesjonalne usługi alpinistyczne, powierzone naszej firmie, to forma skutecznej pomocy dla zarządców i właścicieli wysokich budynków.

Niejednokrotnie borykają się oni z problemem trudnych do usunięcia plam, będących konsekwencją zakładanie przez różne gatunki ptaków, gniazd w szczelinach, uskokach i łukach, znajdujących się na fasadzie budynku. Oczyszczanie jej z odchodów pozostawionych przez ptaki, może przekładać się na działania wykonywane w regularnych odstępach czasowych lub jednorazowe, gruntowne porządki.

Usługi alpinistyczne, w ramach których odbywają się wyżej wymienione prace, umożliwiają skuteczne wyczyszczenie wszystkich elementów znajdujących się na danej elewacji, bez potrzeby korzystania z podnośnika.

Prace wysokościowe Warszawa, wykonywane przez specjalistów zatrudnionych w naszej firmie, wykluczają używanie do tych prac rusztowań, które nie zawsze można rozstawić na podłożu, z uwagi na liczne przeszkody architektoniczne. Ciasna zabudowa lub zabytkowa, nierzadko wymuszają zastosowanie technik alpinistycznych, w razie konieczności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na fasadzie.

Specjaliści z naszej firmy mogą skrupulatnie oczyścić brudne miejsca i zdezynfekować je. Ma to na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się zarazków i nieprzyjemnego zapachu. Prowadzone przez nas prace umożliwiają efektywne i szybkie przywrócenie estetyki elewacji danego budynku.

Różne gatunki ptaków, zamieszkujące aglomeracje miejskie – głównie: gołębie, wróble, wrony, kruki itd, często przebywają na wysokich elementach budynków mieszkalnych, zakładając tam swoje gniazda lub traktując je jako miejsce do lądowania i odpoczynku. Pozostawione przez nich odchody i inne zanieczyszczenia, muszą być regularnie usuwane.

To zadanie warto powierzyć fachowcom takim jak profesjonalni alpiniści przemysłowi.

Usługi alpinistyczne i prace wysokościowe Warszawa